Zapri

Certifikat DOD


Kontakt:


Petra Sternad
T: 015898202
E: petra.sternad@gzs.si

Akronim projekta Certifikat DOD
Ime projekta DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE
Logotip
Opis projekta Projekt certifikat Družbeno odgovorni delodajalec (DOD) bo skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšal družbeno odgovorno (DO) upravljanje podjetij in organizacij. Projekt bo z uporabo holističnega pristopa ter z uporabo načel trajnostnega razvoja, kot so transparentnost, celovitost, soodvisnost, etičnost in uravnoteženost, naslavljal družbene in okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponujal ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat bo preko nabora ukrepov ponujal delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se bodo v posameznih podjetjih izboljšali delovni pogoji, vzpostavile fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvignil nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se bo vzpostavilo privlačno okolje za delo. Tako se bo povečala pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovnega aktivnega prebivalstva.

Projekt bo spremljala močna komunikacijska kampanja, ki bo dvigovala zavedanje o pomenu DO tako v splošni kot tudi strokovni, poslovni in odločevalski javnosti. S tem se bodo ustvarjali družbeni pogoji, ki bodo imeli pozitivne trajnostne in multiplikativne učinke tako na delodajalce, zaposlene, institucionalne okvirje, zakonodajo kot širšo družbo.

Certifikat DOD bo analitično-svetovalni postopek, primeren za vsa podjetja in organizacije z več kot 5 zaposlenimi. Vsebina in metodologija certifikata bo temeljila na metodologiji in izkušnjah pri razvoju certifikatov Družini prijazno podjetje ter Družbeno odgovorno podjetje. S projektom bomo razvili nov, inovativen certifikat, ki bo ustrezal področjem in ključnim ciljem razpisa. Blagovna znamka Družbeno odgovorni delodajalec bo privlačna podjetjem, obenem pa bo naziv certifikata nakazoval na delodajalce kot ključne akterje v DO oz. trajnostnem poslovanju. Poleg omenjene podlage bo certifikat pri metodologiji in vsebini upošteval že uveljavljanje standarde in smernice, kot so standard družbene odgovornosti ISO 26000, standardi trajnostnega poročanja GRI (Global reporting Initiative), Cilji trajnostnega razvoja, konvencije mednarodne organizacije dela in druge.
Povezava https://certifikatdod.si/
Trajanje 21. 5. 2019–30. 09. 2022
Program Evropski socialni sklad