Zapri

QUALIFY


Kontakt:


Jana Ramuš
T: 015898250
E: jana.ramuš@gzs.si

Akronim projekta Qualify
Ime projekta Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs
Logotip
Opis projekta

Projekt je razdeljen na 5 semestrov in dva dodatna semestra. Vsake semester ima svojo glavno temo, med njimi so preprečevanje potvorb živil, sistemi za nadzor nad kakovostjo izdelkov, zagotavljanje avtentičnosti izdelkov. Glavni cilj projekta je oblikovanje akcijskega načrta, potrjenega s strani državnih deležnikov. Namen akcijskega načrta je izboljšanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti potvorb s pomočjo definiranih aktivnosti.

Glavni cilj projekta QUALIFY je spodbujanje in izboljšanje kompetentnosti malih in srednje velikih podjetij s poudarkom na naslednjih področjih: 

  • Preprečevanje potvorb živil. 
  • Promocija avtentičnosti izdelkov (sheme, npr. Zaščiteno geografsko poreklo, Zaščitena geografska označba). 
  • Izboljšanje kakovosti izdelkov.

 

Povezava https://www.interregeurope.eu/qualify/
Trajanje 1.8./2019 – 1.31./2023
Program Interreg Europe