Energetska zbornica Slovenije

Energetska zbornica Slovenije je dne 7.4.2016 ustanovila Sekcijo za daljinsko ogrevanje z namenom, da združi podjetja s področja dejavnosti daljinske oskrbe s toploto (vroča voda in para) oz. po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 35.300.

Sekcija za daljinsko ogrevanje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje podjetij, ki so se povezala z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks, načrtovanja razvojnih modelov glede na usmeritve na področju daljinske energetike v EU in Sloveniji ter da sodelujejo pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na dejavnost članov sekcije.

Na ustanovni seji 7.4.2016 je bil sprejet Statut sekcije, soglasno sta bila izvoljena predsednik Sekcije za daljinsko toploto, Ljubo Germič (Energetika Maribor) in podpredsednik Aleš Cjuha (Energetika Ljubljana).

Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se nam pridružite!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na el. naslovu: ezs@ezs.si.