Mediji

KiviNovice

Ljubljana, 21. januar 2022 – »Od današnjega sestanka predstavnikov GZS in gospodarstva z državnimi sekretarji MzI, MGRT in MF glede reševanja problematike alarmantne rasti energentov smo pričakovali veliko več,« je jasna izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal po razgovoru o predlogu sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem.