Mediji

KiviNovice

Od ugotavljanja potreb po izobraževanju zaposlenih do izvedbe – podjetja lahko izkoristite brezplačne možnosti svetovalnih storitev in vključitve zaposlenih v različne programe izobraževanja in usposabljanja.