Mediji

KiviNovice

Ljubljana, 12. decembra 2018 – Na današnji seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so člani Skupščine z ministrom za izobraževanje, znanost in šport razpravljali o strategijah in ukrepih na področju izobraževanja kot odgovor na kadrovsko vrzel. Zavzeli so se za dograditev predloga zakona o raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti ter ponovno ustanovitev samostojne tehnološke agencije. Sprejeli so tudi Plan GZS za leto 2019.