KiviNovice

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP), ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, povečuje aktivnosti za izboljšanje javnih naročil, zato je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Mariborsko razvojno agencijo (MRA) organizirala posvet o javnih naročilih.