Mediji

KiviNovice

Ljubljana, 23. junij 2022 – »Na Gospodarski zbornici Slovenije kot ustanoviteljici Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIHS) v tem trenutku ne dajemo izjav v zvezi z dogajanjem na DIHS.