Energetska zbornica Slovenije

ČLANSTVO in VČLANITEV

 

Sekcija SAEE združuje člane mednarodne organizacije IAEE. Vsak, ki bi si želel sodelovati v združenju, se lahko pridruži kot:

  • aktivni član, ki ima pravico glasovati (in ki je član tako v IAEE kot v EZS in poravnava obveznosti iz obeh naslovov) ali
  • opazovalec (ki je član samo v IAEE in poravnava obveznosti le iz tega naslova).

Pravne osebe lahko delujejo v SAEE kot institucionalni član ali preko posameznikov, ki jih pooblastijo za zastopanje v delovanju SAEE.

SAEE trenutno združuje le posameznike - fizične osebe in posameznike kot pooblaščence gospodarskih družb.

POSTOPEK VČLANITVE:

1.     podpis pristopnih dokumentov

Vsi, ki bi si želeli pristopiti, lahko izpolnijo ali Aneks za pristop kot aktivni člani (Priloga 1) ali Aneks za pristop kot opazovalec (Priloga 2).

Podpisan aneks v 2. izvodih se lahko posreduje na naslov:
Energetska zbornica, za Slovensko združenje za energetsko ekonomiko, Dimičeva 13, Ljubljana ali skeniran dokument na el. naslov:
saee@ezs.si.

2.     ureditev članstva v IAEE

Vsak pristopnik mora samostojno urediti včlanitev v mednarodno organizacijo International Asocciation for energy economics preko spletne strani: https://www.iaee.org/en/membership/application.aspx

Cena letne članarine je 100 $ na posameznika.

3.     ureditev članstva v EZS (samo za aktivne člane)

V kolikor je to potrebno, SAEE uredi včlanitev v EZS, ko prejme podpisan aneks.
Letna članarina v EZS za namene izvajanja aktivnega članstva v SAEE znaša 50 EUR na pristopnika.
Če se včlanjujejo posamezniki pooblaščenci pravnih oseb in so te pravne osebe člani EZS, imajo članarino v EZS že pokrito preko članstva pravne osebe (pooblastitelja) v EZS.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na: saee@ezs.si.

 

PRILOGE:

PRILOGA 1: Aneks za pristop kot aktivni član
PRILOGA 2: Aneks za pristop kot opazovalec