Energetska zbornica Slovenije


PREDSTAVITEV SAEE


Slovensko združenje za energetsko ekonomiko
(v nadaljevanju SAEE) je bilo ustanovljeno 15. julija 2015 in Svet IAEE (International Assotiation for Energy Economics (v nadaljevanju IAEE) ga je 14. septembra 2015 formalno potrdil kot 30. nacionalno podružnico. Združenje deluje kot sekcija znotraj Energetske zbornice Slovenije.

IAEE kot mednarodna organizacija z danes okrog 4.400 člani iz 100 držav povezuje vse zainteresirane za energetsko ekonomiko. Gre za interdisciplinarno in strokovno povezovanje. V združenju sodelujejo strokovnjaki iz prakse, raziskovalci, akademiki, študenti, predstavniki državnih institucij in regulatorja ter drugi.

Glavni cilji IAEE so: olajševanje prostega pretoka informacij in izmenjave idej na temo energetskih vprašanj (povezovanje in mreženje), omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

IAEE udejanja svoje poslanstvo zlasti z objavljanjem prispevkov v  vodilnih publikacijah in elektronskih medijih, kot npr. Energy Journal (od 1980) in Economics of Energy & Environmental Policy (od 2011). Pripravlja in organizira konference, vodi spletno bazo članstva in ureja podatkovno bazo za izobraževanje na področju energetske ekonomike.

SAEE sledi ciljem delovanja IAEE in si je v tem okviru zastavilo tudi svoje cilje:

  • povezovanje oseb, zainteresiranih za energetsko ekonomiko, z oblikovanjem foruma za strokovno razpravo,    
  • zagotavljanje pogojev za strokovno razpravo in izmenjavo izkušenj,
  • pospeševanje strokovne komunikacije med osebami iz različnih držav in
  • izobraževanje s področja energetske ekonomike.

SAEE nudi različne ugodnosti svojim članom in je do danes pridobilo podporo sorodnih organizacij Slovenskega društva za daljinsko energetiko (SDDE), Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva, Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC), Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) in Slovenske sekcije Eurelectric. Želja SAEE je, da se bo povezovalo tudi z drugimi sorodnimi organizacijam.                      

Ob ustanovitvi SAEE so bili za dvoletno obdobje imenovani naslednji predstavniki:
Predsednica: mag. Sarah Jezernik
Podpredsednica: dr. Nevenka Hrovatin
Generalna Sekretarka: mag. Tina Štrukelj


Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se nam pridružite!

Za dodatne informacije smo vam na voljo na el. naslovu: saee@ezs.si.