Energetska zbornica Slovenije

Člani Upravnega odbora


Predsednik Energetske zbornice Slovenije
Marjan Eberlinc, Plinovodi, d.o.o.

Izvršni direktor Energetske zbornice Slovenije
Anton Colarič

Člani upravnega odbora (mandat 2015-2019)

IME

PRIIMEK

PODJETJE

Uroš

Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.

Anton

Colarič

ENERGETSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Milan

Curk

PLINARNA MARIBOR, D.D.

Marjan

Eberlinc

PLINOVODI, D.O.O.

Ludvik

Golob

PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.

Bojan

Horvat

ENERGIJA PLUS, D.O.O.

Mojca

Kert

PETROL ENERGETIKA, D.O.O.

Arman

Koritnik

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.

Matjaž

Marovt

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.

Bojan

Kumer

ELEKTRO ENERGIJA, D.O.O.

Boris

Kupec

ELEKTRO CELJE, D.D.

Samo

Lozej

ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.

Bojan

Luskovec

ELEKTRO GORENJSKA, D.D.

Tomislav

Malgaj

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.

Aleksander

Mervar

ELES, D.O.O.

Rudolf

Mlinarič

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.

Boštjan

Napast

GEOPLIN, D.O.O.

Martin

Novšak

GEN ENERGIJA, D.O.O.

Dejan

Paravan

GEN-I, D.O.O.

Karol Peter

Peršolja

BORZEN, D.O.O.

Marjan

Pintar

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA, D.O.O.

Andrej

Tumpej

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.

Andrej

Ribič

ELEKTRO LJUBLJANA, D.D.

Andrej

Vizjak

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.

Matjaž

Vodušek

SODO, D.O.O.
Avtor: Energetska zbornica Slovenije

Pregled izobraževalnih dogodkov s področja energetske ekonomike si lahko ogledate 

tukaj:   pregled izobraževalnih dogodkov za 2019