Future Food
9:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:15 Uvodni nagovori
dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije
dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.15 - 10.30 Izzivi kmetijstva danes ostajajo izzivi prihodnosti
izr. prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije
10.30 - 10.45 Izzivi sodobne znanosti in prenos v prakso
prof. dr. Nives Ogrinc, Inštitut Jožef Stefan
10.45 - 11.00 Živilo kot rezultat nove tehnologije
doc. dr. Boris Kovač, Mlinotest d.d.
11.00 - 11.15 Funkcionalna živila – izzivi in priložnosti
dr. Mateja Modic, Žito d.o.o.
11.15 - 11.30 Senzorična analiza pri inovacijah za hrano prihodnosti
doc. dr. Mojca Korošec, Biotehniška fakulteta UL
11:30 - 12:00 Odmor s kavo
12:00 - 13:00 Okrogla miza »Hrana prihodnosti in /ali prihodnost hrane«
13:15 - 13:30 Otvoritev razstave Hrana prihodnosti
13:30 - 14:00 Martinova pogostitev ob zaključku konference


Organizator seminarja si pridružuje pravico do spremembe programa.