Future mobility

HIDRIA

EMRAX logotip

Odlitki iz aluminija
Napredni krmilni sistemi iz lahkih aluminijevih zlitin voznikom omogočajo varno, udobno in učinkovito vožnjo.

Svečka s senzorjem tlaka
Žarilno svečko, enega izmed najbolj naprednih in tržno uspešnih dosežkov Hidrie, smo nadgradili s kompleksnim visokotehnološkim sistemom, ki omogoča prenos informacij o tlaku v izgorevalni komori neposredno v osrednji motorni računalnik. Slednji ob pomoči informacije o tlaku ustrezno uravnava vbrizgavanje goriva in druge, za optimalno izgorevanje ključne parametre.

Lamele za e-mobilnost
Korporacija Hidria je ob pospešenih vlaganjih v razvoj visokotehnoloških rešitev za avtomobilsko industrijo v zadnjih letih utrdila svoj položaj med vodilnimi proizvajalci, ko gre za razvoj in proizvodnjo lamel za hibridizacijo in elektrifikacijo vozil.

Aluminium Die-castings
Advanced steering systems from lightweight aluminium alloys provide drivers with a safe, comfortable and efficient ride.

Pressure sensor Glow Plug
The glow plug, already one of Hidria’s most advanced and successfully marketed achievements, was further enhanced with a sophisticated high-tech system that enables the transmission of combustion chamber pressure data directly to the central engine computer. The latter, utilising the pressure data, accurately controls fuel injection and other key parameters for optimal combustion.

Laminations for e-mobility
In recent years, the Hidria Corporation has boosted its investments into the development of high-tech solutions for the automotive industry, solidifying its position among the leading producers in terms of the development and production of laminations for the hybridisation and electrification of vehicles.