Future mobility

IONEX

Ionex logotip

Inovacija za vse vrste vozil – Za čistejši zrak v avtomobilski kabini. Najnovejši patent podjetja IONEX je vgradni ionizator zraka IONEXAir z unikatno ogljikovo ščetko, ki edina oddaja negativne ione brez škodljivega ozona in varuje pljuča potnikov. Naš cilj je uvesti ionizacijo v klimatsko napravo avtomobilov kot edino, ki lahko prečisti iz zraka nevarne rakotvorne izpuhe. Tudi za električna vozila je nujna, saj predstavljajo Faradayjevo kletko, v kateri ni negativnih ionov, ki so nujni za življenje. IONEXAir znižuje stresni hormon, izboljša koncentracijo voznika in tako prispeva k večji varnosti v prometu. Globalni pomen patenta je prepoznala tudi EU.

Innovation for all types of vehicles – For cleaner air in a car cabin. The latest patent of IONEX company is IONEXAir ionizer for installation in vehicles. Its unique carbon brush is the only one that can emit negative ions without harmful ozone, thus protecting passengers’ lungs. Our goal is to integrate air ionization in vehicle’s HVAC system to remove harmful carcinogenic exhaust from the air. It is necessary also for electric vehicles, as they represent a Faraday cage with no life-essential negative ions inside. IONEXAir lowers stress hormone, improves alertness and contributes to safer driving. The global importance of the patent has been recognized by the EU.