Future mobility

Ljubljanski potniški promet

Kolektor logotip

LPP skrbi za varen, zanesljiv in udoben javni prevoz v Mestni občini Ljubljana in na območju 16 primestnih občin. V podjetju Ljubljanski potniški promet dela skoraj 1000 ljudi, ki upravlja in oskrbuje za Ljubljano dvesto osemdeset avtobusov, od tega tretjino na CNG. LPP prepelje okoli 200.000 potnikov na dan, izvaja storitve tehničnih pregledov in vzdrževanja vozil. Sodobni in okolju prijazni nizkopodni avtobusi so vodeni iz prometno nadzornega centra LPP s pomočjo satelitskega sledenja avtobusov. Imajo elektronsko voden plačilni sistem, klimatske naprave, notranje in zunanje prikazovalnike, digitalne informativne zaslone, video sistem za preventivno preprečevanje nasilja, glasovne napovednike za slepe in slabovidne, napovednike linij in prestopov na avtobusih ter opremo za osebe z oviranostmi. Električni vlakec Urban in 6 električnih Kavalirjev predstavlja floto LPP, ki vzpostavlja mobilnost v peš coni in hkrati v centru prestolnice Slovenije, v Ljubljani.

LPP ensures safe, reliable and convenient public transport in the City of Ljubljana and in the area of 16 suburban municipalities. The Ljubljana Passenger Transport Company employs almost 1000 people, which manage and supply for Ljubljana two hundred and eighty buses, of which a third are on CNG. LPP transports about 200,000 passengers per day as well as provides services of technical examinations and vehicle maintenance for company LPP and general public. Modern and environmentally-friendly low-floor buses are run by the traffic control center LPP via satellite tracking of buses. They have an electronically-managed payment system, air conditioners, indoor and outdoor displays, digital information screens, a video system for violence prevention, voice announcers for blind and partially sighted, real time arrival announcers within the buses and equipment for people with disabilities. The Urban Electric train and 6 electric Kavalir units represent the LPP fleet, which establishes mobility in the pedestrian zone and at the same time in the center of the capital of Slovenia, Ljubljana.