Future mobility

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o.

AKRAPOVIČ logotip

O družbi MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. Podjetje razvija in proizvaja zaganjalnike, alternatorje, motorje ter električne pogonske in mehatronske sisteme. Z naprednimi izdelki in rešitvami podjetje prispeva k trajnostnemu transportu ter promovira električno mobilnost in učinkovito rabo energije, obenem pa prispeva k zmanjševanju škodljivih izpustov. Podjetje nenehno sledi trendom in zahvaljujoč moderni razvojno-raziskovalni dejavnosti skrbi za zadovoljevanje potreb in zahtev kupcev.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1960 in sodi med največje slovenske izvoznike in zaposlovalce v regiji. Del skupine MAHLE je postalo po prevzemu v letu 2014.

About MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. Company develops and produces starters, alternators, motors and electric drive and mechatronic systems. By advanced products and solutions, company contributes to sustainable transport, promotion of electric mobility and efficient use of energy, concurrently reducing harmful emissions. It continuously follows the trends and thanks to the modern R&D activities fulfils the needs and requirements of the customers.

The company was established in 1960 and it is ranked among the biggest Slovenian exporters and employers in the region. It became part of the MAHLE Group after the takeover in 2014.