Novice


Poročilo European Software Skills Alliance o analizi potreb na področju programske opreme.

   

 

ESSA je izdala Poročilo o analizi potreb na področju programske opreme in spretnosti, ki bo služilo kot izhodišče za razvoj nove evropske strategije na tem področju.


Po pozivu Evropske komisije bo 26 partnerjev European Software Skills Alliance (ESSA), med njimi tudi GZS - ZIT, skupaj oblikovalo in izvajalo novo strategijo programskih veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo, ki bo odpravil sedanje in prihodnje pomanjkanje znanj in spretnosti v evropskem programskem sektorju, kar bo spodbudilo rast programske opreme v Evropi.

Več o projektu ESSA TUKAJ.

Poročilo Europe’s Most Needed Software Roles and Skills izpostavlja potrebe po spretnostih in strokovnjakih na področju programske opreme v Evropi. Ugotovitve poročila temeljijo na podlagi študije prostih delovnih mest, razpoložljivih raziskav o programskih spretnostih, programov izobraževanja in usposabljanja ter poročil o trgu dela. 

UGOTOVITVE POROČILA

  • Poročilo ugotavlja, da so razvijalci programske opreme in drugi strokovnjaki iz tega področja v Evropi zelo iskan kader. 
  • Najbolj iskan profil na trgu dela je "razvijalec" programske opreme.  Načini dela, naloge in zahtevan obseg znanja se pri tovrstnem profilu ves čas spreminjajo in nadgrajujejo.
  • "Mehke" veščine in poslovno znanje so za razvijalce programske opreme vedno bolj pomembne.
  • Sedanje in prihodnje potrebe po strokovnjakih z ustreznimi veščinami in znanjem na področju programske opreme zahtevajo prilagoditve glede ponudbe izobraževanj in usposabljanj. 

Poročilo o analizi potreb na področju programske opreme in spretnosti v Evropi je izhodišče za razvoj Evropske strategije programskih veščin (European Software Skills Strategy). Ugotovitve poročila bodo uporabljene za osnovanje novih priporočil glede naslavljanja vrzeli v sposobnostih pri razvoju in delovanju programske opreme.

Več novic, dogodkov in projektov ESSA --> TUKAJ.

Celotno poročilo ESSA --> TUKAJ.

 

 

 

Fotogalerija