Novice


Video: Prenova Slovenske strategije pametne specializacije - S4

S Slovensko strategijo pametne specializacije so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja je organizirala spletne delavnice po področjih uporabe S4.

V okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 je svojo predstavitev 19. aprila 2021 z naslovom "Pametna mesta in skupnosti" na delavnici predstavila horizontalna IKT mreža, ki jo vodi Andreja Lampe.

Nenad Šutanovac, predsednik usmerjevalnega odbora SRIP PMiS in direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, ki je eden od soustanoviteljev SRIPA PMiS in tudi koordinator IKT-horizontalne mreže, je povedal, da je SRIP PMiS nekakšna dvoživka, saj na eni strani deluje na domenskem področju Pametnih mest in skupnosti in na drugi strani na področju disruptivnih digitalnih tehnologij in sodobnih konceptov digitalne preobrazbe podjetij, ki so aktualni in nujni na vseh domenskih področij pametne specializacije.

"Razvoj in uvajanje rešitev pametnih mest – na številnih področjih, kot npr. mobilnost, javna varnost, zdravstvo, ravnanje z odpadki, upravljanje odpadnih voda, razsvetljava, energija,  je zelo pomembno področje za vse nas prebivalce. Problematika PMiS je zanimiva tudi za EU, zato se tudi na tem nivoju vzpostavljajo številna sodelovanja,  pobude, vzpostavljanja enotne infrastrukture, predvsem pa pobude za vzpostavljanje interoperabinosti in skupnih podatkovnih prostorov", je dodal in izpostavil pobudo Smart Society - podpis Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo, ki povzema evropsko pobudo in jo postavlja v slovenski kontekst.

"Veseli smo tudi, da so osnovni mehanizmi interoperabilnosti in skupnih podatkovnih standardov vgrajeni tudi v Razpis MJU za Pametna mesta in skupnosti, na kar smo ponosni, saj smo pri tem aktivno sodelovali", je povedal Šutanovac.  

Vabljeni k ogledu delavnice tukaj>>

Fotogalerija