Novice


Si želite pospešiti pot vašega podjetja na tuje trge?

 

Rast podjetij je velikokrat pogojena z vstopom na tuje trge, vendar pa povečevanje poslovanja v tujini velikokrat od podjetji  zahteva velike finančne vložke. Pri tem pa se podjetja mnogokrat srečujejo z izzivi zagotavljanja finančnih sredstev za širitev poslovanja.

Na spletnem seminarju z naslovom Internacionalizacija in rast podjetij IKT panoge s pomočjo trga kapitala, ki ga je 22.aprila 2021 organizirala sekcija ZITex, so predavatelji iz investicijskih in analitičnih krogov predstavili vzvode ter možnosti, ki jih imajo gospodarske družbe za zagotavljanje financiranja razvojnih načrtov za širitve svojih aktivnosti prodaje in poslovanja v tujino.

Gostje spletnega seminarja so bili Raymond Paquet, Gartner, Natalija Stošicki, SID banka, Tatjana Zabasu Mikuž, RSG Kapital, Roberto Martins Costa, TRX sklad iz Brazilije in Mag. Lucija Lučka Klanšek, SLOVENIAN GLOBAL BUSINESS NETWORK.

 

V uvoden nagovoru je Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije povedal, da je ena od ključnih dejavnosti združenja tudi spodbujanje digitalizacije podjetij ne glede na panogo  - torej digitalizacije kot ključnega elementa sodobnega poslovanja in večanja produktivnosti in konkurenčnosti. »Še posebej pa poudarjamo pomen digitalne preobrazbe podjetij, torej poslovne preobrazbe, ki temelji na digitalnih tehnologijah in sodobnih agilnih pristopih.«

Poudaril je, da je za panogo pomembna tudi vpetost v mednarodne tokove, pri čemer izvoz predstavlja 34 % prihodkov panoge, kar je dober delež, še posebej razveseljiv pa je podatek rasti izvoza v letu 2019, ki je glede na leto 2018 višji za 16%.

Zato je ena od pomembnih ZITovih aktivnosti tudi spodbujanje internacionalizacije, izvoznih aktivnosti članov, skozi  izvozno sekcijo Zitex, ki jo vodi predsednik Vasko Berden.

» V ZITexu združujemo tiste, ki bi radi izvažali slovensko  IT znanje, slovenske produkte in storitve v tujino, pri tem pa pomagamo, iščemo možnosti , povezujemo gospodarstvo, povezujemo politiko in diplomacijo,« je prisotne nagovoril Berden.

Kako širiti svoje poslovanje v tujino? Kako uspeti? Kje so ovire? Na kaj ne smemo pozabiti?
Kakšen je globalni pogled priložnosti na kapitalskem trgu? Kakšne so možnosti lastniškega financiranja? Kakšne so dobre prakse globalnih skladov za širitev poslovanja?

Vabljeni k ogledu videoposnetka spletnega seminarja: Internacionalizacija in rast podjetij IKT panoge s pomočjo trga kapitala, v meniju ZAPRTE STRANI.

 

 

Fotogalerija