Novice


Kako pomemben dejavnik produktivnosti in gospodarske rasti je digitalizacija?

V Sloveniji zaostajamo – podjetja, ki v prihodnjih letih prehoda v digitalizacijo ne bodo vzela resno, ne bodo konkurenčna

V Sloveniji je gospodarstvo razmeroma v dobri kondiciji, tudi znanje imamo, a smo v procesu digitalizacije prepočasni in vanjo premalo vlagamo, strne stanje našega gospodarstva Peter Wostner iz urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Poudarja tudi, da kaj dosti časa za odlašanje ni, saj se intenziven prehod v industrijo 4.0 pričakuje še pred sredino tega desetletja. Zato bi bilo vztrajanje na zdajšnjih proizvodnih procesih in poslovnih modelih tvegano in bi zelo oslabilo našo konkurenčnost na trgu.

»Slovenija se po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe sicer uvršča rahlo za povprečjem EU, a svoj zaostanek postopno povečuje. Podjetniški sektor zaostaja pri vlaganjih v opremo IKT, programsko opremo in podatkovne baze, kar še posebej velja za predelovalne dejavnosti,« je zapisano v poročilu o produktivnosti, ki so ga za leto 2020 izdali v Umarju. »Zato je nujna proaktivna razvojna politika s pospešenimi vlaganji v javnem in zasebnem sektorju ter preusposabljanje kadra,« še poudarja urednik omenjenega poročila Peter Wostner.

Več si lahko preberete tukaj>>

Fotogalerija