Novice


Objavljen javni razpis Ciljni raziskovalni programi 2021

Javni razpis »Ciljni raziskovalni programi 2021«  je bil dne 28. 05. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (Uradni list RS - 086/2021, Razglasni del (uradni-list.si). in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/21/razp-crp-21.asp.Fotogalerija