poplave2023

Aktualne informacije


Vozila, poplavljena nad nivojem sedeža, neprimerna za varno udeležbo v prometu

Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki deluje v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice, opozarjajo, da številnih vozil, ki so bila poplavljena, ni mogoče popraviti na način, da bi lahko bila varno vključena v nadaljnji promet. Tudi po izvedbi popravila vozil, ki so prišla v stik z vodo nad nivojem sedeža, je vprašljivo zanesljivo delovanje naprav, ki zagotavljajo varno udeležbo v prometu.

V pooblaščenih avtoservisnih delavnicah se soočajo s primeri cenitev škode na vozilih, ki so bila poplavljena v letošnjih katastrofalnih poplavah. Obravnavajo številna vozila, pri katerih je voda vdrla tudi v potniško kabino in je bil z vodo zalit večji del motornega dela vozila. Pri tem strokovnjaki avtoservisne stroke opozarjajo, da po pravilih stroke številnih vozil ni mogoče popraviti na način, da bi lahko bila varno vključena v nadaljnji promet. Povzročene škode največkrat ni mogoče odpraviti.

Strokovnjaki avtoservisne stroke nimajo možnosti in vpliva na oceno škode, ki je povzročena na vozilu. Zato so preko sekcije opozorili nadzorne inštitucije na posledice, ki jih lahko pričakujemo zaradi odrejanja popravil vozil, ki jih ni primerno popravljati - ne z vidika stroškov, temveč zanesljivosti in varnosti vozil.

V sekciji izpostavljajo še druge primere, ko zavarovalnica pri oceni škode izračuna ekonomsko polno škodo (totalko), pri čemer imetniku poškodovanega vozila odmeri nek znesek odškodnine in takšno vozilo proda na javni dražbi. Avtoservisna stroka opozarja, da bodo vozila z javnih dražb nekega dne ponovno pristala na cestah, po tem, ko bodo številna popravljena v »garažnih delavnicah«.

Vsem, ki so imeli poplavljena vozila, priporočajo, da pri uveljavljanju škode na vozilih sledijo pojasnilom Agencije za zavarovalni nadzor (AZN). Odločitev zavarovalnice glede višine in načina odprave škode naj pozorno pregledajo. Če ugotovijo, da ta ni primerna, naj se poslužijo možnosti pritožbe po postopku, ki je za takšne primere predviden po Zakonu o zavarovalništvu in z dodatnimi pojasnili predstavljen na spletni strani AZN. Če menijo, da pri reševanju zahtevka prihaja do zavajanja ali nepoštene poslovne prakse,  naj se po pomoč obrnejo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Strokovnjaki avtoservisne stroke opozarjajo, da številna vozila, ki so bila poplavljena, zaradi varnosti nikdar več ne bi smela biti vključena v promet. Voda, ki je vdrla v vozilo, vpliva na celotno vozilo in povzroča različne okvare tudi po tem, ko bi bilo vozilo v celoti osušeno in popravljeno. Še večjo škodo povzroči poplavna voda, saj poleg blata v vozilo prinese tudi drugo umazanijo in fekalne odplake. Pri vozilih, ki so prišla v stik z vodo nad nivojem sedeža, je tudi po izvedbi popravila zelo vprašljiva zanesljivost pirotehničnih varnostnih pasov in zračnih blazin, pri katerih lahko pride tudi do neplaniranih proženj. Zaradi agresivnosti poplavnih vod je možno tudi nenadzorovano obnašanje elektronike / občutljive senzorike (el. ročne zavore, avtomatika za nadzor smeri vozila, avtomatika za samodejna zaviranja v sili ipd.). Nesporno je, da se vlaga razširi na vso napeljavo v primeru vdora vode v vozilo in povzroči škodo na komponentah, ki so v vozilo vgrajene (motorju, zaganjalniku, zavorah, katalizatorju, električnem sistemu ...).

Kontakt za dodatne informacije: Zoran Sodnik, predsednik Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili; ptz@gzs.si

Fotogalerija