poplave2023

Aktualne informacije


Vidiki organizacije in izvedbe solidarnostne delovne sobote (po ZIUOPZP) – krajša pojasnila

Iz besedila 101. in 102. člena Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) izhajata začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obveznega solidarnostnega prispevka. Pravna služba GZS je pripravila krajša pojasnila.

Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila.

Ponudbe podjetij

Seznam članov Gospodarske zbornice Slovenije, ki nudijo pomoč podjetjem in posameznikom v času sanacije škode.

Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.

Vozila, poplavljena nad nivojem sedeža, neprimerna za varno udeležbo v prometu

Ljubljana, 13. september 2023 - Člani Sekcije pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki deluje v okviru GZS - Podjetniško trgovske zbornice, opozarjajo, da številnih vozil, ki so bila poplavljena, ni mogoče popraviti na način, da bi lahko bila varno vključena v nadaljnji promet. Tudi po izvedbi popravila vozil, ki so prišla v stik z vodo nad nivojem sedeža, je vprašljivo zanesljivo delovanje naprav, ki zagotavljajo varno udeležbo v prometu.

Vlada vzpostavila Klicni center za obnovo po poplavah 2023

Vlada je sprejela sklep o vzpostavitvi Klicnega centra za obnovo po poplavah 2023 (klicni center), na telefonski številki 114. Klicni center bo začel z delom 6. septembra 2023 in bo deloval vsak delovni dan med 8. in 16. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Začetek zbiranja vlog za povračilo plače zaradi odprave posledic poplav pri delodajalcih

Delodajalci, registrirani najkasneje 2. avgusta, lahko od 4.9.2023 uveljavljajo povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki so jim delodajalci odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji.

Vzpostavljena spletna stran v angleščini, namenjena ukrepom za gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je vzpostavilo spletno stran v angleščini, ki podrobneje predstavlja ukrepe, namenjene pomoči gospodarstvu po avgustovskih poplavah.

Pravna ureditev plačila za opravljeno delo delavcev, ki so pri prizadetem delodajalcu opravili delo zaradi odpravljanja, odvračanja oz. preprečevanja škode zagona proizvodnje oz. poslovanja podjetja

Vprašanje, kakšna je pravna ureditev plačila delavcev, ki so pri prizadetem delodajalcu opravili delo zaradi odpravljanja, odvračanja oz. preprečevanja škode zagona proizvodnje oz. poslovanja podjetja, smo naslovili na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predvideni ukrepi za gospodarstvo v predlogu interventnega zakona

Prejšnji petek (25. 8. 2023) je Vlada v DZ poslala predlog Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Obravnavan bo po nujnem postopku, predvidoma v četrtek na izredni seji DZ. Pred tem pa ga bo obravnaval matični odbor. Pravna služba GZS je pripravila pregled predvidenih ukrepov, namenjenih gospodarstvu.