poplave2023

Aktualne informacije


Na GZS o ukrepih za obnovo po poplavah

Na torkovi razširjeni zaledni skupini za poplave so državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic, predsednik sveta vlade za obnovo po poplavah Marjan Pipenbaher, strokovnjak za hidrologijo Rok Fazarinc ter direktor GZS-Zbornice gradbeništva in IGM Gregor Ficko razpravljali o kratko- in dolgoročnih ukrepih, potrebnih za odpravo posledic poletnih poplav, sanacijo in razvoj. Med kratkoročnimi ukrepi je bilo izpostavljeno utrjevanje brežin in čiščenje strug, med daljnosežnejšimi pa m. d. dologoročno urejanje vodotokov ter izgradnja suhih zadrževalnikov. Kot se je izrazil Pipenbaher, mora biti dolgoročna obnova temeljita. Zakon o obnovi, ki je v pripravi, pokriva po besedah Šefic široko področje, poudarek pa bo na sanaciji vodotokov, prostorskem umeščanju, gradnji in financiranju. Fazarinc je izpostavil nujnost pohitritve DPN, Ficko pa je pozval, da se čimprej sprejme nacionalni program ureditve vodotokov ter okrepijo tehnične pisarne na terenu.

Fotogalerija