poplave2023

Aktualne informacije


MGTŠ: Priložnost za tiste oškodovance, ki še niso oddali ocene škode in možnost za izplačilo predplačil

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na pobudo gospodarstva objavilo poziv za oddajo ocene škode za oškodovance iz gospodarstva po avgustovih poplavah in plazovih, ki do 20. septembra 2023 niso oddali ocene škode. Hkrati ministrstvo obvešča oškodovance, ki so oceno škode že oddali do 20. septembra 2023 in še niso prejeli predplačila, da lahko oddajo vlogo za dodelitev predplačila.

Priložnost za oškodovance, ki niso oddali ocene škode do 20. septembra

Oceno škode na strojih in opremi, zalogah in škodo zaradi izpada prihodka lahko oškodovanci pošljejo na poenostavljenem obrazcu za oceno škode v gospodarstvu, ki vsebuje tudi vlogo za dodelitev predplačila.
Poenostavljen obrazec oškodovanci pošljejo na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si, in sicer najkasneje do vključno petka, 1. decembra 2023.
Tukaj ministrstvo posebej poudarja, da gre izključno za oškodovance, ki doslej še niso oddali ocene škode.  

Oškodovanci, ki so že oddali oceno škode in bi želeli predplačilo

Oškodovanci v gospodarstvu, ki so oceno škode že oddali do 20. septembra 2023 in niso prejeli predplačila, lahko sedaj oddajo vlogo za dodelitev predplačila. Gre za predplačilo na podlagi ocene škode, ki so jo na ministrstvo že poslali.
Oškodovanci bodo na elektronski naslov, ki so ga navedli ob oddaji ocene škode, prejeli elektronsko sporočilo, ki bo omogočalo oddajo vloge za dodelitev predplačila.
Če želijo oškodovanci prejeti predplačilo v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, ki so jo posredovali do 20. septembra 2023, si bodo morali predizpolnjeno vlogo prenesti preko povezave, ki jo bodo prejeli preko elektronske pošte, pregledati in po potrebi popraviti podatke. Vlogo bo potrebno poslati na elektronski naslov poplave2023.mgts@gov.si najkasneje do vključno 1. decembra 2023!

Za oškodovance, ki ne bodo do roka poslali ustrezno izpolnjene in podpisane vloge na naveden elektronski naslov, se bo smatralo, da preplačila ne želijo.

Obrazci in navodila za izpolnjevanje so na spletni strani: Ukrepi za oceno in povračilo škode.

Fotogalerija