Slovenija 5.0

Kaj je Slovenija 5.0?

 

Komunikacijsko-vsebinska platforma Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za ozaveščanje različnih javnosti o pomenu industrije in nujnosti njenega razvoja na podlagi razvojnih programov, ki jih imajo največ možnosti, da jih bo moč unovčiti na trgu.

Na podlagi vsebinskih prispevkov bo GZS pripravljala predloge ukrepov za kakovostnejši razvoj slovenske industrije in ga posredovala Vladi RS in drugim ključnim deležnikom v državi.

Zakaj Slovenija 5.0?


Prepričani smo, da ima Slovenija prihodnost le, če bo moderna, razvojno naravnana tudi njena industrija. Zato je ključno vprašanje: kako povečati mednarodno konkurenčnost Slovenije?

Koga združuje Slovenija 5.0?

Slovenija 5.0 združuje deležnike, ki najbolje vedo:
- kako, kje in komu bomo lahko nove produkte, storitve ali tehnologije, ki so tudi cilj pametne specializacije, najuspešneje prodali na trgu.

Evropska unija je strategijo pametne specializacije opredelila kot:
- identificiranje komparativnih prednosti industrije, določitev strateških prioritet, oblikovanje in izvajanje pametnih politik.

Ključni izziv Slovenije 5.0

Akterji, ki sodelujejo v projektu Slovenija 5.0, imajo pred sabo eno pomembno vprašanje:

Kako do optimalnega razvoja slovenske industrije kot ključnega motorja izvoza in gospodarstva do leta 2020/2030, vključujoč močne povezave z neindustrijskimi povezanimi panogami?


Cilj Slovenije 5.0

Do leta 2020 zvišati dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto.
Posledični cilj: kreiranje rasti in delovnih mest, kar je v sozvočju z evropsko politiko renesanse industrije.

Ključni dokument Slovenije 5.0

 
Letošnji najpomembnejši dokument Slovenije 5.0 je Manifest industrijske politike, ki ga je GZS predstavila  na Vrhu slovenskega gospodarstva oktobra. letos.