Slovenija 5.0

O PROJEKTU: STRATEŠKA SKUPINA


Na ustanovni seji 15. julija je bil za predsednika strateške skupine Slovenija 5.0 pri GZS s štiriletnim mandatom izvoljen Marjan Mačkošek, predsednik GZS.
Člani izvršilnega odbora so dr. Janez Bešter (IER), Radovan Bolko (Kolektor), Andrej Božič (Steklarna Hrastnik), Alojz Burja (Lip Bled), Marko Derča (AT Kearney), Bojan Kos (Akripol), Marko Jagodič (Papirnica Vevče), Andrej Kranjec (LTH Castings), Marko Lotrič (Lotrič meroslovje), dr. Blaž Nardin (Gorenje Orodjarna), Toni Pogačar (BSH), Andrej Poklič (GKN Driveline), dr. Jožica Rejec (Domel), Branko Rožič (Količevo karton), dr. Tomaž Savšek (TPV), Tone Stanovnik (Špica International), Janez Škrabec (Riko), Vojmir Urlep (Lek), dr. Otmar Zorn (Iskra zaščite), Rok Svetek (Adria kombi) in dr. Matjaž Polak (Helios TBLUS). Strateška skupina je odprta za članstvo industrijsko razvojnih strokovnjakov iz vseh podjetij članov GZS.

***
Strateška skupina bo delovala kot učinkovita komunikacijsko-vsebinska platforma GZS, ki bo na podlagi ugotovitve primerjalnih prednosti slovenske industrije in na izhodiščih pametne specializacije spodbujala njen optimalni razvoj. Prispevala naj bi k temu, da bi do leta 2020 zvišali dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto. Hkrati bo njen cilj prispevati k nenehni rasti delovnih mest v sozvočju z evropsko politiko industrijskega preporoda. Sooblikovala bo tudi dokument Industrijski manifest s ključnimi usmeritvami za ponovno industrializacijo Slovenije, ki bo predstavljen na oktobrskem Vrhu slovenskega gospodarstva.