Zapri

Arhiv: Kako lahko vplivate na varnejše delovno mesto

V Evropski uniji vsake tri minute in pol nekdo umre zaradi nezgode na delovnem mestu ali bolezni, povezane z delom (EU-OSHA). Za varnost in zdravje pri delu je sicer odgovorno vodstvo, a vendar je najboljše rezultate moč doseči z aktivnim sodelovanjem vseh delavcev.

Spletno orodje OiRA »Online interacitve Risk Assessment« je pripomoček, ki želi delodajalcem in delavcem približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja. Orodje je brezplačno, enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno, ciljno usmerjeno in prilagojeno posameznim dejavnostim ter popolnoma prilagodljivo. 

Orodje OiRA uporabnika vodi skozi bistvene faze ocenjevanja tveganja, ki jih prikazuje spodnja slika. Pri vsakem izpostavljenem tveganju pa se uporabnik lahko seznani tudi s predpisano z zakonodajo o zdravju in varnosti. 
V orodje OiRA se lahko prijavi vsak, ki ima dostop do računalnika ali pametnega telefona ter elektronski naslov, s katerim se registrira v aplikacijo.  

Delavce orodje OiRA motivira k aktivnemu sodelovanju pri postopku ocenjevanja tveganja, saj lahko sami raziskujejo spletno orodje, sami izvajajo ocenjevanje ter se pri tem seznanjajo s tveganji pri delu, ki ga opravljajo.
Interaktivno orodje OiRA  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. 
Vodstveno osebje pogosto nima rešitev za vse težave v zvezi z zdravjem in varnostjo, medtem ko so delavci in njihovi zastopniki podrobno seznanjeni in imajo izkušnje s tem, kako se delo opravlja in kako vpliva nanje. Zato morajo delavci in vodstveno osebje tesno sodelovati, da bi našli skupne učinkovite rešitve, kar pomembno za preprečevanje tveganj.

Z vidika delodajalcev gre za to, da dobijo pomoč pri opredeljevanju resničnih težav in pravih rešitev ter da imajo motivirano delovno silo. Z vidika delavcev pa gre za to, da si zagotovijo varnost pred poškodbami pri delu.
Orodje OiRA  je več kot odličen pripomoček za spodbujanje tovrstnega sodelovanja ter s tem komunikacije in motiviranosti za zdravo in varno!

Orodje OiRA je
- brezplačno,
- namenjeno mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih),
- enostavno dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno,
- ciljno usmerjeno, prilagojeno posameznim dejavnostim in popolnoma prilagodljivo,
- podprto z razvojem EU skupnosti OiRA.

V Sloveniji smo k projektu pristopili po pozitivni oceni Ekonomsko-socialnega sveta ter navdušujočih odzivih že vključenih držav članic EU. Orodje OiRA omogoča malim delodajalcem, da se neposredno vključijo v zagotavljanje varnega in zdravega dela. Prav možnost aktivnejše vključitve delodajalcev, s tem da prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v svojem podjetju, pa je v slovenski pravni red vnesel tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD; Uradni list RS, št. 43/2011), ki je stopil v veljavo konec leta 2011.

Trenutno so v Sloveniji aktivna orodja OiRA za:

Delo v frizerski dejavnosti
Cestni transport
Delo v mizarski delavnici
Delo v pisarni
Čistilni servisi
Delo v gradbeništvu

Do konca leta 2016 pa bodo razvita in aktivna še orodja OiRA za dejavnosti:
Pek  (v okviru projekta SKUPAJ - gradniki zdravja)
Mesar  (v okviru projekta SKUPAJ - gradniki zdravja)
Trgovec (v okviru projekta SKUPAJ - gradniki zdravja)
Avtoserviser 
Slikopleskar/črkoslikar/fasader
Elektroinstalater
Krovec 
Kovinar
Parketar
Vulkanizer 
Kuhar

Orodja OiRA so dostopna na spletnem naslovu MDDSZ oz. EU OSHA:
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja 
http://www.oiraproject.eu 
--------------------------------------------------------------------------------------
EU & OiRA
Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) s svojimi aktivnostmi prispeva k temu, da so delovna mesta v Evropi varnejša, bolj zdrava in produktivna. 
Strategija Evropske skupnosti za varnost in zdravje pri delu je narekovala razvoj enostavnega spletnega orodja za lažjo izvedbo ocenjevanja tveganja kot pomembnega načina organizacije preventivnih aktivnosti na delovnem mestu. Več sto tisoč podjetij po vsej Evropi redno ocenjuje tveganja. Analiza raziskav o podjetjih ESENER (http://www.esener.eu) pa je pokazala, da imajo številna mikro in mala podjetja določene težave pri ocenjevanju tveganja in sprejemanju preventivne politike na splošno. 
Orodje OiRA naj bi imelo s potencialnim občinstvom v približno 20-ih milijonih mikro in malih podjetij v Evropski uniji (EU-27) ključno vlogo pri preoblikovanju Evrope v varnejše, bolj zdravo in bolj produktivno delovno okolje.
EU-OSHA je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenila Memorandum o razvoju, rabi in vzdrževanju orodja OiRA v Sloveniji. Pri pripravi slovenske različice sodelujejo razvijalci orodja OiRA, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo in socialni partnerji. 
Obiščite: http://www.oiraproject.eu


Nataša Kramar

natasa.kramar@varensem.si 

Fotogalerija