Zapri

Vprašalnik na temo identifikacije dejavnikov, ki ovirajo oziroma spodbujajo uporabo inovativnih novih živil, ki temeljijo na novih virih beljakovin

PLAN'EAT je raziskovalni projekt Horizon Europe, ki ga financira Evropska komisija in katerega cilj je spodbuditi prehod prehranjevalnih sistemov in prehranskih okolij k še bolj zdravemu in trajnostnemu prehranjevanju.

Projektni partnerji vabijo k izpolnjevanju drugega izmed vprašalnikov, katerega cilj je identificirati morebitne dejavnike, ki ovirajo oziroma spodbujajo uporabo inovativnih novih živil, ki temeljijo na novih beljakovinah.

Vprašalnik je na voljo na povezavi.

Izpolnjen vprašalnik lahko pošljete na naslov srip.hrana@gzs.si najkasneje do četrtka, 14. decembra 2023.

Več o projektu, aktualnih aktivnostih in dosedanjih rezultatih najdete na spletni strani projekta: https://planeat-project.eu/

Fotogalerija