Zapri

KADRI
IZOBRAŽEVANJE
DRUŽBA

Fostering innovation management within SMEs through the building of new learning partnerships between the world of work and the world of VET provision

>>>

Kompetenčni centri za razvoj kadrov

>>>

Krožna industrija - uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese

>>>

Pospeševanje rezultatov in kakovosti praktičnega usposabljanja z delom s poslovno usmerjenim programom usposabljanja za odgovorne za PUD in vajeništvo v podjetjih

>>>

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

>>>

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

>>>

DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE

>>>