Projektno povezovanje

InTraRed


Kontakt:


Željka Kelkedi
T: 0038615898104
E: zeljka.kelkedi@gzs.si

Akronim projekta InTraRed
Ime projekta Innovation Transfer Ready SMEs
Logotip  
Opis projekta Namen projekta InTraRed je spodbujanje inovacijskega upravljanja v MSP-jih z gradnjo novih učnih partnerstev med svetom dela in svetom izobraževanja. Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja so lahko ključni most med MSP-ji in izobraževanjem.

Glavne aktivnosti v projektu so:
1) prilagodljiv program usposabljanja za podporo lastnikom podjetij in vodjem timov v MSP sektorju pri razvoju potrebnih znanj in kompetenc na področju upravljanja inovacij, ki jim omogočajo uvajanje formaliziranih inovacijskih procesov v njihovih podjetjih in hitro prinašanje novih inovativnih izdelkov ter storitev na trg

(2) prilagojen program usposabljanja za poklicno usposabljanje, ki zagotavlja, da so strokovnjaki na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, poslovni svetovalci in mentorji opremljeni za izvedbo novega učnega načrta za upravljanje inovacij, ki je prilagojen potrebam strank MSP skupin

(3) mobilna, uporabnikom prijazna učna platforma, ki je zasnovana tako, da maksimalno poveča interakcijo in sodelovanje, ki omogoča takojšen dostop do učnih gradiv z velikim vplivom, in sicer učnega načrta za upravljanje inovacij InTraRed ter programa usposabljanja za poklicne in strokovne delavce in trenerje.

(4) knjižnica primerov dobrih praks inovacijskih voditeljev v sektorju MSP

(5) miselno spodbuden dokument s priporočili o Upravljanju inovacij v času disrupcij
Povezava https://intrared.eu/sl/
Trajanje 1.10.2019-30.9.2021
Program Erasmus+, KA2