Zapri

Akronim projekta

CIRCOTRONIC

Ime projekta

Transnacionalna mreža krožnih laboratorijev za EEE

 

 

Opis projekta

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) se hitro povečuje z digitalizacijo gospodarstva, družbe in našega vsakdanjega življenja. EEO ima resne negativne okoljske in podnebne vplive zaradi uporabe materialov, emisij, toplogrednih plinov, uporabe kemikalij in odpadkov. Poleg tega se pri EEO pogosto uporablja načrtovana zastarelost. Zaradi vse večje porabe in proizvodnje EEO je njen kompleksen in zahteven tok odpadkov eden od hitro rastočih.

V projektu sodeluje 12 partnerjev s področja podpore podjetjem, akademskega sveta, oblikovanja politik in regionalnega razvoja iz močnih proizvodnih regij v Srednji Evropi, ki sodelujejo v projektu CIRCOTRONIC s ciljem:

- spodbujati trajnostno rast s preoblikovanjem proizvodnje EEO v Srednji Evropi v krožne in z viri učinkovite procese, vrednostne verige, izdelke in storitve ter čim bolj zmanjšati negativne posledice vplivov EEO;
- oblikovati politični okvir in izvajati ukrepe politike krožnega gospodarstva, ki podpirajo krožno proizvodnjo EEO in ravnanje z e-odpadki kot z virom.

Deset partnerjev projekta CIRCOTRONIC bo sodelovalo kot nadnacionalna mreža regionalnih krožnih laboratorijev, ki bodo prevzeli rešitve, ki so jih skupaj razvili in preizkusili za izboljšanje krožnosti v proizvodnji EEO. MSP-ji v okviru projekta pokrivajo teme 1) oblikovanje, 2) materiali in predelava ter 3) krožni poslovni modeli in vrednostne verige. Izkoristili bomo znanje, orodja, pristope in instrumente iz obstoječih projektov in pobud ter jih prilagodili in preizkusili v sektorju proizvodnje EEO. CIRCOTRONIC bo pripravil nadnacionalni akcijski načrt, v katerem bomo oblikovali ukrepe politike za izvajanje CEAP 2020 v Srednji Evropi na področju proizvodnje EEO in e-odpadkov ter podpiral in spremljal njegovo uvajanje v vključenih partnerskih regijah. Krožna električna in elektronska industrija se šele razvija. CIRCOTRONIC sodeluje z deležniki, ključnimi akterji in lokalnimi skupnostmi, da bi se v sektorju, ki je ključnega pomena za Srednjo Evropo, zgodile krožne spremembe.

Povezava

https://www.interreg-central.eu/projects/circotronic/

Razpoložljiva sredstva:

Skupaj: 2,381,955.00; nepovratna sredstva ERDF:1,905,564.00 EUR

Trajanje

1.3.2023-28.2.2026

Program

Interreg Central EuropeKontakt za dodatne informacije o projektu: Klara Grašič T: 01 5898 302 E: klara.grasic@gzs.si.