Certificiranje znanj za člane NS in UO

 

Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje določeno raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.
 
 


Namen in koristi:

  • povečanje strokovnosti članov NS in UO,
  • usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika,
  • spodbujanje članov NS za izobraževanje in posodabljanje znanj s področja delovanja NS,
  • omogočanje profesionalne uveljavitve posameznika s pridobitvijo strokovne kvalifikacije,
  • oblikovanje ustrezne ponudbe strokovnjakov za kandidate za članstvo v NS in UO,
  • izboljšanje standardov upravljanja družb.


Certificiranje znanj za člane NS in UO pri ZNS poteka v dveh ravneh:

I. »Potrdilo za nadzornike« = udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike
Z udeležbo na izobraževanju posameznik dokazuje, da se je udeležil programa izobraževanja, ki vsebuje potrebna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Program je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


II. Certifikat ZNS = opravljanje izpita in obnavljanje znanj
S certifikatom posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanj) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Tak posameznik se zaveže k etičnemu ravnanju in posodabljanju znanj s področja delovanja nadzornih svetov.

 

ZNS na področju certificiranja zasleduje naslednjo politiko:
  • določa obseg potrebnih znanj za opravljanje izpita,
  • nadzira strokovnost in kakovost programov, predavateljev, komisij in postopkov certificiranja,
  • izdaja Potrdilo za nadzornike in Certifikat ZNS ter vodi evidenco imetnikov teh kvalifikacij v registrih,
  • promovira certificiranje in imetnike obeh strokovnih kvalifikacij.


Partnerji in podporniki Certifikata ZNS