Future Living
Dr. Miimu Airaksinen je generalna direktorica finskega združenje gradbenih inženirjev – RIL. Pred tem je več kot 10 let delala kot raziskovalka na VTT tehnično raziskovalnem centru na Finskem. Trenutno je aktivno vpeta v evropsko inovacijsko platformo za pametna mesta in skupnosti. Je članica upravnega odbora mednarodnega sveta za raziskave in inovacije v gradbeništvu (CIB) v katerem je vodja skupine za pametna mesta.

Dr. Miimu Airaksinen works as CEO and Managing Director at RIL Finnish Association of Civil Engineers. Before she joined RIL she worked over 10 years as a research professor in Technical Research Centre of Finland, VTT. She is currently active in European Innovation Platform for Smart Cities and Communities. She is board member of CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) and she leads a CIB task group for smart cities.
   
Doc. dr. Andrej Tibaut je predstojnik katedre za gradbeno in prometno informatiko na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Je predsednik slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu – siBIM in soavtorj BIM priročnika z naslovom "Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje".

Doc. dr. Andrej Tibaut is head of the Chair of Construction and Transportation Informatics at the University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture. He is a chairman of siBIM - BIM Association Slovenia and co-author of the manual for the preparation of a project task for the implementation of the BIM-approach for construction.
   
Friderik Knez je vodja oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Je predsednik strokovnega sveta Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) in soavtor njegovega akcijskega načrta.

Friderik Knez is a head of the Department of Building Physics at the Slovenian national building and civil engineering institute. He is the Chairman of the Expert Council of the Strategic Development and Innovation Partnership Smart buildings and homes, including wood chain (SRIP PSiDL) and co-author of its action plan.