Kreativna skupina
Kam gremo?


Work hard. Have fun. Make a difference.

Kreativna skupina bo vzor medsebojnega sodelovanja, zaupanja in timskega dela ter vir kreativnih idej za dvig prepoznavnosti blagovne znamke GZS, kakovosti storitev in produktov GZS in dogodkov GZS.
Kreativna skupina bo center za inovativne izboljšave in inovacije znotraj GZS in aktivni povezovalec inovacijskega ekosistema v Sloveniji.

Kaj delamo?Fizični in spletni dogodki


Promocija


Inovativnost


Informiranje

Kdo smo?Ariana Grobelnik

Ariana vodi kreativce in je polna kreativnih idej

ariana.grobelnik@gzs.si / 01 58 98 402 / 041 609 893Tajda Pelicon

Tajda je zbornična info vez s člani in mediji

tajda.pelicon@gzs.si / 01 58 98 136 / 041 397 194

Samo Grčman

Samo spreminja besede v grafiko

samo.grcman@gzs.si / 01 58 98 479Aleš Ugovšek

Aleš je promotor inovativnosti

ales.ugovsek@gzs.si / 01 58 98 139 / 031 611 059

Primož Grobin

Primož skrbi za prepoznavnost GZS dogodkov

primoz.grobin@gzs.si / 01 58 98 172Kaja Konda

Kaja organizira kreativne dogodke

kaja.konda@gzs.si / 01 58 98 169

Miha Goršin

Miha besede spreminja v animacijo.

miha.gorsin@gzs.si / 01 58 98 279