Zapri
icons

REZULTATI PROJEKTA

 

MATERIJALI ZA UČENJE ZA KURIKULUME

 

Materijali pokrivaju nastavne jedinice i ishode učenja, nastavne materijale i dokumente za procjenu za svaku specifičnu vještinu. Kurikulumi su dizajnirani u skladu s EQAVET, EQF i ECVET principima, koji pospješuju ishode učenja i podižu kvalitetu, fleksibilnost, transparentnost strukovnih kvalifikacija Europe.

 

     


Trening: Kompozitni materijali

Kompozitni materijali – Kurikulum

Kompozitni materijali – Nastavni materijal

Kompozitni materijali – Procjena znanja

 

Trening: Sustavi strojnog vida

Sustavi strojnog vida – Kurikulum

Sustavi strojnog vida – Nastavni materijal

Sustavi strojnog vida – Procjena znanja

 

Trening: CAD/CAM

CAD/CAM – Kurikulum

CAD/CAM – Nastavni materijal

CAD/CAM – Procjena znanja

 

Trening: Čitanje tehničke dokumentacije – Elektro

Čitanje tehničke dokumentacije (El.) – Kurikulum

Čitanje tehničke dokumentacije (El.) – Nastavni materijal

Čitanje tehničke dokumentacije (El.) – Procjena znanja

 

Trening: Čitanje tehničke dokumentacije – Metal

Čitanje tehničke dokumentacije (Met.) – Kurikulum

Čitanje tehničke dokumentacije (Met.) – Nastavni materijal

Čitanje tehničke dokumentacije (Met.) – Procjena znanja

 

 

Uvjeti korištenja: 

U skladu sa Sporazumom o pravu intelektualnog vlasništva proizašlih u projektu “Skills in Metal and Electro Industry – skillME” koji su potpisali svi skillME partneri 20. studenog 2015. godine, korištenje, umnažanje, distribucija i javna upotreba izrađenih materijala ili njegovih dijelova je dozvoljena svim stranama za svrhu obrazovanja, treninga, osposobljavanja i u istraživačke svrhe. Materijali su slobodni za korištenje i bez obveze plaćanja naknade, pod uvjetom da strana koja ih koristi: 

a) Uvijek navede punu referencu izvora materijala (naziv projekta i logo projekta kada je to moguće)
b) Uvijek navede u referenci da je skillME projekt financiran u okviru Erasmus+ Programme of the European Commission.

 

Analiza nesrazmjera potrebnih vještina (ENG)

U prvoj projektnoj fazi, partneri su analizirali postojeće podatke s područja istraživanja nedostataka u vještinama kako bi dobili uvid u stanje i probleme te kreirali startnu poziciju za daljnje aktivnosti. Nalazi istraživanja su nadalje produbljeni kroz fokus grupe i intervjue unutar metalne i elektro industrije. Rezultati su dali jasnu sliku o najtraženijim vještinama te o specifičnim nedostatcima s kojima se metalna i elektro industrija danas suočavaju.


Savez za unapriđevanje strukovnog obrazovanja u metalnoj industriji i elektroindustriji (ENG)

Cilj Saveza je diseminacija i korištenje rezultata projekta, stvaranje akcijskog plana za akreditaciju izrađenih kurikuluma u sve četiri zemlje sudionice, te jačanje suradnje i razmjene informacija o nedostacima vještina i budućim potrebama poslodavaca među glavnim nacionalnim i transnacionalnim akterima.


 

Izsledki raziskave o kompetenčnih vrzelih (v angleščini)

prvi fazi projekta so partnerji pregledali obstoječe raziskave o manjkajočih znanjih v kovinski in elektro industriji, da bi pridobili čim bolj realno sliko o tematiki in pripravili temelje za nadaljne korake. Izsledke so dopolnili spogovori s predstavniki podjetij kovinske in elektro industrije o njihovih izkušnjah in opažanjih iz prve roke. Rezultati so pokazali, katera so tista znanja in kompetence, ki jih podjetja najbolj pogrešajo med zaposlenimi in ki bodo igrala pomembno vlogo v prihodnosti.


Pismo o nameri za ustanovitev Zveze za napredek v izobraževanju in poklicnem usposabljanju v kovinski in elektro industriji (v angleščini)

Namen zveze, ki bo ustanovljena ob koncu projekta, bo spodbujanje diseminacije in uporabe rezultatov projekta, oblikovanje akcijskega načrta za akreditacijo izobraževalnih programov v vseh štirih sodelujočih državah terokrepitev sodelovanja in izmenjave informacij o kompetenčnih vrzelih in bodočih potrebah trga med ključnimi nacionalnimi in mednarodnimi interesnimi skupinami.