Skills in Metal and Electro Industry - Slo

Znanja v kovinski in elektro industriji

PROGRAM ERASMUS+

Sector Skills Alliance

Referenčna št.:  554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA


Trajanje projekta: november 2014–oktober 2017

Kljub relativno visoki stopnji brezposelnosti v kovinski in elektro industriji še vedno ostaja veliko nezapolnjenih delovnih mest. Zaradi hitrega razvoja tehnologije in znanja se podjetja soočajo s čedalje bolj perečo težavo, kako najti kompetentno delovno silo, ki bi bila kos zahtevam proizvodnih procesov, saj zastareli izobraževalni sistemi in pomanjkanje fleksibilnosti botrujejo čedalje večjim vrzelim v znanju zaposlenih.

Zaposleni se po drugi strani pogosto srečujejo z izzivom, kako ostati v koraku s stalno spreminjajočimi se zahtevami industrije in se stalno izobraževati, če želijo ostati zaposljivi, kompetentni in produktivni. Vsa ta pomembna vprašanja zahtevajo našo takojšnjo in trajnostno pozornost. Zaradi potrebe po reindustrializaciji Evrope postaja očitno, da so nujni odločni in obsežni ukrepi, če želimo zadostiti potrebam trga.

Projekt skillME je zasnovan kot odgovor na te potrebe. Glavni namen projekta je opredeliti glavne vrzeli v znanju v naprednem proizvodnem sektorju kovinske in elektro industrije, oblikovati štiri izobraževalne programe, ki bodo te vrzeli odpravili, in jih trajno vključiti v obstoječe sisteme poklicnega izobraževanja v sodelujočih državah in širše po Evropi.

Cilji in nameni projekta

  • Nove kompetence za nova delovna mesta, dviganje stopnje zaposlenosti
  • Mobilna delovna sila znotraj EU
  • Kakovost in učinkovitost sistemov za poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • Sodelovanje med članicami EU
  • Prožna varnost
  • Povezovanje kompetenc s potrebami trga delovne sile
  • Opremiti mlade z ustreznim znanjem za vstop na trg delovne sile   

 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.