Zapri

Pregled novic in informacij s področja senzorične znanosti in raziskav - julij 2023

Pregled novic evropskega zdruenja European Sensory Science Society_v2 Gospodarska zbornica Slovenije

Pregled novic in informacij s področja 

 senzorične znanosti in raziskav

Julij 2023

     

Spoštovani,

 

Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil SRIP HRANA je član Evropskega združenja za senzorično znanost European Sensory Science Society (E3S). Strokovna služba GZS-ZKŽP bo za vse člane stičišča obdobno pripravljala kratek pregled novic, ki so vezane na področje senzorične znanosti in raziskav.

 

Vsi člani stičišča vljudno vabljeni, da nam posredujete tudi vaše novice, za katere menite, da bi bile koristne za vse člane stičišča.

 

Vabljeni k prebiranju!

     N O V I C E

ŠTUDIJSKI OBISK LABORATORIJA INŠTITUTA ZA OLJKARSTVO

Člani Nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil SRIP HRANA smo v četrtek, 8. junija 2023 obiskali laboratorij Inštituta za oljkarstvo, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

SEZNAM IZOBRAŽEVANJ NA TEMO SENZORIČNE ZNANOSTI

Na spletni strani E3S je na voljo posodobljen seznam izobraževanj na temo senzorične znanosti, ki so se izvajala na evropskih univerzah v letu 2022/2023. Seznam vključuje tudi podrobnejše informacije o temah, ki so vključene v izobraževanja. Seznam pripravlja in posodablja E3S delovna skupina za izobraževanja.

RAZPIS ZA PRISPEVKE: NEZADOSTNO ZASTOPANA POPULACIJA V SENZORIČNIH IN POTROŠNIŠKIH RAZISKAVAH

Izšla bo posebna izdaja znanstvene revije Food Quality and Preference, v kateri bodo objavljeni prispevki na temo senzorike in potrošniških raziskav, ki vključujejo potrošnike iz premalo zastopanih populacij, vključno z udeleženci z drugačnim demografskim, psihografskim ali kulturnim ozadjem ter "ranljivimi" skupinami prebivalstva. Rok za posredovanje prispevka je 31. januar 2024.

14. GIRACT EVROPSKI RAZISKOVALNI PROGRAM NA TEMO RAZISKAVE OKUSA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

Program spodbuja raziskovanje okusov med doktorskimi študenti v Evropi na različnih univerzah in inštitutih. Podpira ga 8 sponzorjev iz industrije, ki želijo povečati ozaveščenost o panogi in kariernih priložnostih, da bi povečali nabor talentov za raziskovanje okusa v Evropi. Rok za prijavo je 31. oktober 2023.

PRILOŽNOST ZA DOKTORAT: RAZISKOVANJE POVEZAVE MED TEMPERATURO IN ZAZNAVANJEM SLADKOSTI

Odprta je priložnost za doktorat na Univerzi v Nottinghamu za študente z izkušnjami na področju senzorične znanosti in potrošniških raziskav. Cilj doktorske raziskave je pridobiti temeljno razumevanje mehanizma za interakcijo med sladkostjo in temperaturo v modelnem temperaturno občutljivem živilskem izdelku in raziskati ključne dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje sladkosti.

     D O G O D K I

SIMPOZIJ SENZORIČNE ZNANOSTI PANGBORN 

(Nantes, Francija)

Tema 15. simpozija je "Srečanje z novimi izzivi v spreminjajočem se svetu". Simpozij bo osvetlil vpliv današnje hitro razvijajoče se tehnologije na sedanje in prihodnje raziskave senzorične znanosti.

MEDNARODNI TEČAJ O SENZOMETRIJI

(Madrid, Španija)

AEPAS (Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial) organizira izobraževanje, kjer bodo obravnavane nekatere nove metode senzorične analize, ki so se uveljavile v preteklih letih. Teoretični del izobraževanja bo dopolnjen tudi z različnimi praktičnimi delavnicami.

MEDNARODNI SIMPOZIJ O PSIHOSOCIALNIH IN KULTURNIH DIMENZIJAH SPREMENJENEGA OKUSA

(Lyon, Francija)

Na 3. mednarodnem simpoziju bodo predstavljeni prispevki, ki obravnavajo širše psihosocialne in kulturne razsežnosti spremenjenega okusa in prehranjevanja, vključno z rešitvami teh problemov, od gastronomskih do družbenih, da bi videli, kako se ljudje spopadajo s spremenjenim okusom.

MEDNARODNA KONFERENCA O KULINARIKI IN ZNANOSTI

(Kristianstad, Švedska)

Tema 13. mednarodne konference je vprašanje kako lahko v spreminjajoči se družbi omogočimo zdravo in trajnostno izbiro hrane. Predstavljene bodo najnovejše raziskave na področju hrane, obrokov in kulinarike.

     V E Č   V S E B I N

Website

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Fotogalerija