Forum tujih investitorjev v Sloveniji

PREDLOGI DODATNIH UKREPOV ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ

1.      Nižja obdavčitev strokovnjakov
Obdavčitev dohodek strokovnjakov je v Sloveniji še vedno zelo visoka v primerjavi z državami Višegrajske države in drugimi konkurenčnimi državami. Nujna je druga faza davčne reforme, ki so jo lani že obljubili predstavniki vlade.

2.      Digitalizacija investicijskih kampanj in targetirani road-showi

Priprava in izvedba stalne digitalne splošne promocijske kampanje za privabljanje investitorjev na nacionalni ravni, vključujoč tudi lokalno raven. Obenem intenzivirati roadshowe za targetirane kampanje.

3.      Investicijski katalogi lokalnih skupnosti

Spodbuditi občine k izdelavi investicijskih katalogov – ponudbe zemljišč in drugih ugodnosti za investitorje. Obenem izdelava nacionalnega kataloga investicijskih priložnosti, ne po načelu zajetja vseh občin, temveč po načelu najboljših občin, torej tistih, ki posredujejo primerne podatke.

4.      Kadrovska politika za investicije v prihodnosti

Močno okrepiti izobraževanje za tehniške in razvojno pomembne poklice s ciljem več znanja za doseganje višje dodane vrednosti – usmeritev v deficitarne poklice in poklice, ki bodo najbolj iskani v prihodnosti in ki jih bodo še posebej potrebovala podjetja, ki načrtujejo greenfield in brownfield investicije.

5.      Imigracijska politika za uvoz znanja

Nova imigracijska politika Slovenije mora temeljiti na dotoku novega znanja in razvojnih kadrov. Zaradi hitre rasti in znižanja brezposelnosti, pa tudi strukturne brezposelnosti, so nujni ukrepi za privabljanje tistih, ki imajo veščine za deficitarne poklice, in tistih, ki prinašajo visoko dodano vrednost.

6.      Razvojna politika s ciljem novih investicij

Razvojni razpisi in drugi razvojni ukrepi naj prednostno ciljajo nove investicije, ki prinašajo višjo dodano vrednost.

7.      Oživitev degradiranih poslovnih in industrijski con
Intenzivirati z različnimi ukrepi oživitev degradiranih poslovnih in industrijskih con z namenom čim hitrejše revitalizacije teh območij. Z različnimi ukrepi: davčnimi, manj strogo spomeniško zakonodajo itn.

8.      Nagrajevanje investitorjev, ki vlagajo/vračajo lokalnemu okolju.

Privabljanje investitorjev z visoko stopnjo družbene odgovornosti: olajšave ali druge ugodnosti v primeru investiranja ali podpiranja lokalnega podjetniškega okolja, podjetništva ali raziskovalne dejavnosti mladih, podpiranja start upov, podpiranja podjetniškega izobraževanja, okolju prijaznejše in čistejše tehnologije ...

Pripravili: GZS, Spirit in SFIF