Forum tujih investitorjev v Sloveniji

Sestava


Predsednik IO SFIF / SFIF Executive Board President

Vojmir Urlep (Lek)

Člani izvršilnega odbora / Executive Board Members

Wolfram Walter Rabst Von Ohain (BSH Hišni aparati),
Aleksander Zalaznik (Danfoss Trata),
Bahaa Abdulah (Iskraemeco),
Iztok Klančnik (HP Slovenija),
Branko Rožič (Količevo karton),
Janez Bojc (Žito),
Edvin Sever (Mahle Letrika),
Hubert Culik (Helios),
Denis Mancevič (SIJ),
Denes Szabo (Ernst&Young)
Peter Jakšič (Johnson Controls).Cilji strateške skupine:


  • zagotavljanje učinkovitega vpliva na oblikovanje bolj konkurenčnega in transparentnega poslovnega okolja;
  • povečanje zanimanja tujih investitorjev za vlaganje in ustanavljanje podjetij v Sloveniji in s tem krepitev privlačnosti blagovne znamke Slovenije v tujini;
  • prispevek k razvoju proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo;
  • odpiranje dolgoročnih kakovostnih delovnih mest, ki bodo še posebej privlačna za mlade generacije in s tem prispevek h krepitvi na znanju temelječe družbe in socialne države ter preseganje nezaupanja do tujega lastništva slovenskih podjetij.