Konferenca o kreativnosti


Roman Pavlovič

Roman Pavlovič večino svoje kariere deluje na področju inovativnosti, tako v velikih mednarodnih podjetjih, kot tudi v uspešnih zagonskih podjetjih.
Kot velik zagovornik aktivnega pristopa k inoviranju je pred leti kreiral delovno mesto in zaposlil prvega Managerja idej v Sloveniji ter vzpostavil celovit sistem zbiranja, preizkušanja ter uvajanja inovativnih idej v prakso. Poseben izziv vidi v ustvarjanju takšnih pogojev delovanja, ki vsakemu posamezniku omogočajo vrhunsko izkušnjo pri doseganju kreativnih in inovativnih prebojev. V svojo sredino ga vabijo podjetja, ki so pred dolgoročnimi strateškimi spremembami, še posebej pa, če želijo kot del svoje strateške usmeritve izgraditi inovativno kulturo ter vzpostaviti okolje, ki bo njihovim zaposlenim omogočilo dolgoročno kvalitetno delovanje na področju inoviranja.

Kako vodim kreativni proces v organizaciji?
  • Kako vzpostaviti koncept inoviranja v podjetju, ki sloni na Viziji in Poslanstvu podjetja?
  • Kakšna je vloga vodij pri vzpostaviti pogojev za kreativno delo?
  • Oblikovanje komunikacijskih kanalov za dolgoročni uspeh inoviranja.
  • Zagotovitev virov, procesov in potrebnih znanj, da je vsak zaposleni lahko tudi inovator.
  • Kako izgraditi inovativno kulturo v podjetju?