Konferenca o kreativnosti

NOVA PRIHODNOST: kreativnost sreča excel – udejanjanje inovacij

5 stavkov o temi

Udejanjanje kreativnih idej je tema, ki povezuje celoten proces od generiranja idej do trenutka, ko ideje zaživijo. Pot redkokatere ideje je linearna in predvidljiva. Še toliko bolj pa to velja za visoko kreativne ideje, ki odstopajo od statusa-quo. Velike ideje so povezane z velikimi tveganji, veliko invencij pa prav zaradi tega nikoli ne zaživi. Kaj se lahko naučimo od dobrih praks in kaj nas lahko nauči teorija inovativnosti? S tem se bomo ukvarjali v sklepnem delu konference.

5 vprašanj, na katere bomo odgovorili

  1. Kaj se lahko naučimo iz zgodbe razvoja podjetja Outfit7?
  2. Kako je virtualni maček Tom postal milijardna zgodba?
  3. Kako nam lahko teorija in raziskave o inovativnosti pomagajo obvladovati inovacijska tveganja?
  4. Kaj je to inovacijski paradoks in kako ga lahko premagamo?
  5. Kako nam lahko kanvas poslovnih modelov pomaga pri udejanjanju kreativnih idej?