Konferenca o kreativnosti

NOVE STORITVE: od izziva do implementacije v teoriji in praksi

5 stavkov o temi

Sodobna prekomernost sporočil, ki presega vso do sedaj v zgodovini izmerjeno količino, postaja nadloga ne samo za uporabnike, kupce in potrošnike, ampak vedno trši oreh (oz. izziv) tudi za oglaševalcev in kreatorje tržnih sporočil. Najti rešitev, kako biti opazen v 7 sekundah, kolikor nameni posameznemu sporočilu predstavnik generacije Z (generacija X in Y nekaj sekund dlje!), je postala nova enigma sodobnega tržnega komuniciranja. Porajajo se zanimiva vprašanja.

5 vprašanj, na katere bomo odgovorili

  1. Je nova formula oglaševanja: »življenjski slog + zgodba« Morda še »+ sodelovanje«?
  2. Je to nova oblika storitve tržno-komunikacijske agencije?
  3. Je v vseh teh novih procesih kreativnost še vedno tista, ki tlakuje uspešnost komunikacij na trgu?
  4. So postale veščine na socialnih omrežjih pomembnejše od kreativnosti? Je med njima sploh še kakšna razlika?
  5. Je tudi izbira medija stvar kreativnosti?
  6. Je kreativec danes sploh lahko samo še kreativec?