Konferenca o kreativnosti

NOVI PROCESI: od inoviranja do reinoviranja v teoriji in praksi

5 stavkov o temi

Reinoviranje je pismenost 21. stoletja, zato ker hitrost in kompleksnost sprememb kaže, da se moramo mi ali naše organizacije spreminjati v povprečju vsaj vsake 3.5 leta. Reinoviranje je veščina in proces, ki je edinstven za vsakega posameznika in za vsako organizacijo. To je način razmišljanja, ki ga moramo obuditi in razviti, ker želimo ustvarjati celostne rešitve in organizacije, ki bodo omogočale razvoj in obstoj za več kot eno generacijo.

5 vprašanj, na katere bomo odgovorili

  1. Kaj je reinoviranje?
  2. Kako dobri smo/ste v reinoviranju?
  3. Kako se lahko lotimo postavljanja našega procesa reinoviranja?
  4. Kaj lahko reinoviramo?
  5. Kakšen je kanvas za implementacijo reinovatorskih idej/projektov?