Konferenca o kreativnosti

NOVI PRODUKTI: od ideje do patenta v teoriji in praksi

5 stavkov o temi

Najbolj uspešna niso tista podjetja, ki se odzivajo le na potrebe trga, pač pa tista, ki potrebe ustvarjajo. Inovacijski načrtovalci smernic (trendseterji) si upajo danes ustvarjati za jutri in so sposobni skozi kreativno reševanje izzivov z inovacijami soustvarjati dogajanje na trgu ter biti nekaj korakov pred konkurenco. Na interaktivni delavnici bomo govorili o zaznavanju inovacijskih priložnosti in razumevanju potreb trga ter njihovem preobražanju v inovativne produkte s pomočjo ustvarjalnega razmišljanja in kreativnega reševanja izzivov.
Spoznali bomo preizkušene sodobne koncepte inoviranja in hitrega prototipiranja, ki vodijo vse od ideje do inovativnega produkta. Obenem pa bomo tehtali možnosti za zaščito intelektualne lastnine, ki so v času odprtega inoviranja še kako pomembne. Spoznali bomo podjetniško podporno okolje ter ozavestili, da je inovativni potencial v vseh nas – ne pozabimo, tudi v najstnikih je! – če le uporabljamo CRTL+ALT+DEL (Control Yourself + Alter Your Thinking + Delete Negativity).

5 vprašanj, na katere bomo odgovorili

  1. Izviri idej in katere (pri)peljati do inovativnega produkta?
  2. Zakaj je nujno, da agilnost prežema sistemsko utečenost? Kako lahko to dosegamo?
  3. Kateri so preizkušeni sodobni koncepti inoviranja?
  4. Odprto inoviranje ali patentiranje?
  5. So ovire res samo v glavi – (za)kaj velja upoštevati (CRTL+ALT+DEL)?