Kreativna skupina

Spodbujamo inovativnost

Aktivnosti za dvig inovativnosti v Sloveniji

  • individualna svetovanja in delavnice
  • izbor najboljših slovenskih inovacij
  • mreža inovativnost
  • INOvičke
  • povezovanje in izgrajevanje slovenskega inovacijskega ekosistema