poplave2023

Aktualne informacije


Vlada je izdala spremembo Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

FURS: Denarna pomoč za samozaposlene

Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) prinaša denarno pomoč za samozaposlene. Izjavo za pomoč bodo samozaposleni vložili prek eDavkov.

Ravnanje z odpadnimi kemikalijami in nevarnimi snovmi po poplavah

(Neformalna navodila. Nastalo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev ter GZS-Združenjem kemijske industrije, 9. 8. 2023)

Prvi ukrepi države za pomoč gospodarstvu

Državni zbor je včeraj na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Gre za interventne ukrepe, ki veljajo do 31. decembra 2023, če ni pri posameznem ukrepu določeno drugače.

Predlog interventnega ukrepa za davčno razbremenitev donacij podjetjem in posameznikom – poplave 2023

Predlog interventnega ukrepa za davčno razbremenitev donacij podjetjem in posameznikom

Navodila za učinkovito prijavo škodnih dogodkov in uveljavljanje škode zaradi poplav pri zavarovalnicah

V Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS) smo strnili navodila zavarovalnic za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi ekstremih padavin, ki so povzročile katastrofalne poplave.

MDDSZ: Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo se, trenutno lahko vloži na kateremkoli centru za socialno delo in tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

MF: Donacije za odpravo posledic poplav lahko nakažete tudi na poseben TRR državnega proračuna

Objavljamo številko računa državnega proračuna, na katerega lahko podjetja in državljani nakažejo donacije za odpravo posledic poplav, ki so v minulih dneh prizadele večji del Slovenije.

Predsednik Vlade RS: Sloveniji za pomoč v poplavah iz solidarnostnega sklada Evropske unije 400 milijonov evrov

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na delovnem obisku 9. 8. 2023 v Sloveniji gostil predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je Slovenijo obiskala v znak podpore in solidarnosti z vsemi prizadetimi v poplavah ter predstavila možnosti podpore EU za pomoč in obnovo.