poplave2023

Aktualne informacije


MDSSZ: Sprejeti prvi ukrepi za ohranitev delovnih mest in delovanja gospodarstva

Višja sila, čakanje na delo, pomoč samozaposlenim, 7 dni plačane odsotnosti za prostovoljce

FURS: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Finančno upravo (dopolnjeno)

Vlada je sprejela nekaj začasnih ukrepov v upravnih zadevah za preprečevanja posledic poplav, ki se nanašajo tudi na poslovanje s Finančno upravo. Zavezance opozarjamo tudi na nekaj dodatnih zakonskih možnosti, ki jih lahko še izkoristijo.

Navodila za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah

Arhiv Republike Slovenije je objavil navodila za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah.

FURS: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Finančno upravo

Vlada je sprejela nekaj začasnih ukrepov v upravnih zadevah za preprečevanja posledic poplav, ki se nanašajo tudi na poslovanje s Finančno upravo. Zavezance opozarjamo tudi na nekaj dodatnih zakonskih možnosti, ki jih lahko še izkoristijo.

MDDSZ: Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče - dopolnjeno s podrobnejšimi pojasnili

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.

MNZ: Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta.

FURS: Priporočamo zbiranje finančne pomoči prek humanitarnih organizacij

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine.