Projektno povezovanje

4STEPS


Kontakt:


Nina Vrabelj
T: 015898002
E: nina.vrabelj@gzs.si

Akronim projekta 4STEPS
Ime projekta Towards the application of Industry 4.0 in SMEs
Logotip
Opis projekta Evropa je v začetni fazi nove industrijske revolucije, imenovane industrija 4.0. Vseprisotna uporaba senzorjev, širitev brezžičnih komunikacij in omrežij ter razvoj analitike velikih podatkov lahko preoblikujejo način izdelave blaga.

4STEPS projekt obravnava glavne izzive industrije 4.0 kot orodja za novo digitalno industrijsko revolucijo, ki obljublja večjo prilagodljivost proizvodnje, množično prilagajanje, povečano hitrost, boljšo kakovost in izboljšanje produktivnosti. V ciljnih regijah podjetja zaostajajo pri sprejemanju inovativnih orodij in rešitev, ki jih ponuja Industrije 4.0. Podjetja morajo pri soočanju s temi izzivi okrepiti nadnacionalno sodelovanje.

Glavni cilj projekta je podpirat uspešno izvajanje strategij pametnih specializacij in vpeljati industrijo 4.0 v vse industrijske sektorje, opredeljene s strani posameznih regij.

4STEPS bo apliciral inovativno metodologijo, ki temelji na vključevanju vseh akterjev četverne spirale v pristop od spodaj navzgor. glavni cilj bodo MSP in bodo vključeni skozi novo mrežo tako imenovanega „Digitalnega inovacijskega stičišča “. Projekt bo razvil inovativne produktivne in aplikativne metode Industrije 4.0, zahvaljujoč razvoju: novega kataloga potencialnih storitev, ki bodo na voljo, "Indeksa ravni zrelosti tehnologije", nadnacionalnega akcijskega načrta in "Digitalnih inovacijskih stičišč ", ki bodo testirani v pilotnih akcijah.
Povezava https://www.interreg-central.eu/Content.Node/4STEPS.html
Trajanje 04/2019 – 03/2022
Program Interreg Central Europe