Projektno povezovanje

CINEMA


Kontakt:


Grit Ackermann
T: 015898418
E: grit.ackermann@gzs.si

Akronim projekta CINEMA
Ime projekta CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION
Logotip
Opis projekta

 

Oživitev mestnih območij, zlasti mestnih središč, je ključni izziv za socialno kohezijo in konkurenčnost v Podonavju. Številna notranja območja mest trpijo zaradi upadanja števila prebivalcev kot posledica industrijske preobrazbe, spreminjanja potrošniških navad, suburbanizacije ipd. Kreativna industrija, čeprav pogosto podcenjena, je kot zibelka inovacij z visokim potencialom za oživitev in revitalizacijo mestnih/urbanih središč. Zato so si partnerji v okviru projekta CINEMA zastavili za cilj izboljšati pogoje za prav te inovativne in kreativne industrije s potencialom za obnovo opuščenih mestnih središč, z razvojem in testiranjem inovativnih modelov, orodij in storitev z ugodnimi medsebojnimi učinki in zagonskimi ukrepi za razvoj kreativne industrije in razvoj mestnih gospodarskih dejavnosti, kot so trgovina na drobno in drobno podjetništvo. Projekt CINEMA bo gradil na zmogljivosti in spodbujanjem sodelovanja vseh akterjev in deležnikov, z namenom trajnega izboljšanja pogojev za inovativnost v kreativni industriji in mestnem gospodarstvu.

Četverostransko partnerstvo bo delovalo kot gonilna sila za izboljšanje nadnacionalnega dialoga in sodelovanja na institucionalni in politični ravni, zlasti med občinami in mestno upravo v Podonavski regiji. Partnerstvo med občinami, poslovno-podpornimi institucijami, kreativno industrijo, malim gospodarstvom in nevladnim sektorjem bo:

  • razvilo tri časovne načrte za podporo pri oblikovanju novih in prestrukturiranju starih mestnih gospodarstev, ki bodo ustrezale okoljskim in družbenim izzivom Podonavja, kot npr. oživitev zapuščenih zgradb in zapuščenih mestnih središč;
  • razvilo orodja in storitve za poslovno-podporne institucije in oblikovalce politik, z namenom izboljšanja pogojev za procese inoviranja med kreativno industrijo in mestnim gospodarstvom, s poudarkom na zagonskih dejavnostih;
  • poskusno vključilo vsa orodja za vpeljavo ustvarjalnega duha in inoviranja v sektorje urbane ekonomije, zagnal 5 medsektorskih projektov sodelovanja in vzpostavil 3 podporne centre za kreativne industrije;
  • zgradilo trajnostno mrežo ključnih akterjev za razvoj mest;
  • pripravilo niz nadnacionalnih političnih priporočil, vključno z 8 lokalnimi akcijskimi načrti.
Povezava
Trajanje 07/2020 – 07/2022
Program Interreg Danube Transnational Programme
Zloženka O projektu CINEMA in pilotni lokaciji Kamnik 
Info listič (v ang.) CINEMA factsheet - Revitalisation of Retail and Small Businesses
Video gradivo