Projektno povezovanje

DIVA


Kontakt:


Žiga Lampe
T: 015898484
E: ziga.lampe@gzs.si

Akronim projekta DIVA
Ime projekta Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij
Logotip
Opis projekta

Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kulturnih in kreativnih sektorjev ter gospodarstva in tako na področju digitalne transformacje ustvarjati tehnologije za pametne skupnosti v katerih nastajajo in se razvijajo MSP, ki s svojo inovativnostjo uspešno nastopajo na globalnem trgu. V projektu DIVA bomo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva. Zaradi tega ima projekt podporo na regionalni oz. državni ravni v obeh državah, saj bo prinesel nove prakse za vključevanje v razvojne politike.

Povezava https://www.ita-slo.eu/sl/diva
Trajanje 03/2019 – 06/2022
Program Interreg ITALIA-SLOVENIJA