Projektno povezovanje

GoMED


Kontakt:


Petra Arzenšek
T: 015898156
E: petra.arzensek@gzs.si

Akronim projekta Go MED
Ime projekta Izvozne priložnosti na Mediteranu
Logotip
Opis projekta

Projekt Go MED, ki ga sofinancira program INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, je namenjen podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz Slovenije in Avstrije pri internacionalizaciji na mediteranske trge v naslednjih 3 letih.

Za ciljno območje so izbrane naslednje države: • Francija • Italija • Španija • Hrvaška • Črna gora • Albanija • Grčija • Ciper

Za pilotni program Go MED se lahko prijavijo izvozno usmerjena mala in srednje velika podjetja iz vseh sektorjev programskega območja. V prilagojenem kvalifikacijskem programu bo 40 izbranih MSP-jev iz Slovenije in Avstrije prejelo potrebno znanje in izkušnje za aktivno uporabo izvoznega potenciala na Mediteran.

Nabor orodij za izobraževanje bo zasnovan tako, da bo ustrezal potrebam slovenskih in avstrijskih podjetij za podporo pri izvozu na Mediteran. Poleg priprave izvoznega poslovnega načrta in individualnih svetovanj, bodo na voljo tudi ciljno usmerjeni mrežni dogodki in delegacije v sredozemske države.

Z namenom dolgoročne dobrobiti projekta, se bodo v okviru projekta razvite podporne storitve nadgrajevale in koristile še po zaključku le-tega.

Povezava https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Aktualno/Projekt-Go-MED 
Trajanje 04/2020 – 12/2022
Program Interreg Slovenija - Avstrija