Projektno povezovanje

KOC HRANA 2


Kontakt:


Matej Kirn
T: 01 5898 298
E: matej.kirn@gzs.si

Akronim projekta KOC HRANA 2
Ime projekta  Kompetenčni centri za razvoj kadrov
Logotip
Opis projekta

Partnerstvo projekta, ki bo trajalo od septembra 2019 do maja 2022,  tvorijo Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje za kemijo, Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo) in Pomurska gospodarska zbornica ter 25 podjetij iz kmetijske in živilske, 5 podjetij iz plastično predelovalne industrije in 5 podjetij in papirne dejavnosti, kjer proizvajajo material ali embalažo za živila. 

Skupni interes partnerstva je krepiti kompetence zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanje novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi razvoja novih izdelkov in materialov. Ključna rezultata bosta predstavljala Akademija za živila in materiale, ki prihajajo v stik z živili  in Odbor za upravljanje s kadri v podjetjih.

Povezava https://kochrana.gzs.si/ 
Trajanje 09.2019 - 05.2022
Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 3.0