Projektno povezovanje

MOVECO


Kontakt:


Grit Ackermann
T: 015898418
E: grit.ackermann@gzs.si

Akronim projekta MOVECO
Ime projekta Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy
Logotip
Opis projekta Mobilizacija institucionalnega znanja za boljšo izrabo raziskav in inovacij za krožno gospodarstvo: nova strategija krožnega gospodarstva Evropske komisije cilja na premostitev ovir pri življenjskem krogu produktov, skozi boljšo prakso recikliranja in ponovne uporabe, z namenom doprinosa koristi družbi, okolju in gospodarstvu. Utrditev materialnih tokov prinaša raziskovanju in inovaciji veliko izzivov: povečanje trajnosti, popravljivosti in recikliranosti produktov (razširjene odgovornosti proizvajalca), izboljšanje ravnanja z odpadki in učinkovitosti virov v industrijskih sektorjih, spodbujanje industrijske simbioze in obnovljivosti.

MOVECO se odziva na te izzive in postavlja njihove cilje, z namenom izboljšanja okvirnih pogojev in političnih instrumentov za eko inovacijo in tranzicijo h krožnemu gospodarstvu, spodbujanja pametne in trajnostne rasti in zmanjšanja razlik med regijami Podonavja.

Rezultati projekta MOVECO vključujejo močno transnacionalno partnerstvo, zmožno izvajanja krožnega gospodarstva in spoznavanja njegovih tarč. Na podlagi raziskave o neučinkovitosti v inovaciji v sedanjih shemah razširjene odgovornosti proizvajalca in s tem povezanih storitvah na razvoju raziskav in razvoja, bomo razvili transnacionalno strategijo za prenos h krožnemu gospodarstvu (identifikacija možnih materialnih tokov v Podonavju) in načrte za njeno uresničitev v različnih regijah.

Z novimi storitvami in orodji za eko dizajn in eko inovacijo (orodja za krožno gospodarstvo), bo MOVECO podpiral nove poslovne modele in raziskovalno-poslovna sodelovanja med novimi vrednostnimi verigami. MOVECO partnerstvo sestavljajo predstavniki vseh ciljnih skupin, oblikovalci politik, poslovno podporne organizacije, institucije za raziskovanje in razvoj ter organizacija civilne družbe, zavezani k izkoriščanju potenciala krožnega gospodarstva v Podonavju, s povečanjem konkurenčnosti, zagotavljanjem zanesljivosti oskrbe in vodenjem družbene rasti in novih služb.
Povezava http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco (angleška stran projekta)
Trajanje 01/2017 – 06/2019
Program Interreg Danube